Centrum Edukacji NOBEL, Lubliniec

Przedszkole

Dla dzieci w wieku PRZEDSZKOLNYM prowadzimy zajęcia, które zapewniają naukę poprzez zabawę tj. piosenki i filmy. Rodzice mogą obserwować postępy swoich dzieci i otrzymują wskazówki, jak pracować z dziećmi w domu.

Szkoła Podstawowa

Uczymy tak, aby dzieci były w stanie czynnie zaangażować się w zajęcia i rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Stosujemy metodę , która opiera się na metodzie Direct. Została ona uzupełniona o niezbędne w nauczaniu  elementy gier i zabaw. Naszym głównym założeniem jest rozwijanie u dzieci umiejętności swobodnego mówienia. Zajęcia są więc dynamicznym dialogiem lektora z uczniami.

Szkoły średnie

Zastosowana przez nas nowatorska metoda nauki  Direct gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów oraz ich skuteczność. Przygotowujemy do matury na bazie testów, metody Direct oraz innowacji pedagogiczznej lektorów.

Dorośli

Zastosowana przez nas nowatorska metoda nauki gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów oraz ich skuteczność. Grupy dobierane sa na podstawie testu. Prowadzimy  zajęcia metodą Direct opartą na metodzie Callana. Skupiamy sie na komunikacji słownej przy pomocy podręcznika Direct Method.

Ilość osób w grupie

Proponujemy naukę w grupach: NORMAL  7-10 osób, KOMFORT 5-6 osób,  VIP – od jednej osoby do 4.

Rozkład zajęć

Zajęcia z przedszkolakiami, uczniami ze szkoły podstawowej i średniej –  prowadzone są DWA razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa 50 minut. Godziny zajęć mieszczą się w przedziale 15 – 19.
Zajęcia dla dorosłych  STANDARD  – 2×90 min/tydz,  INTENSE – 3×90 min/tydz